Vragen en antwoorden over passend onderwijs


Wat is Passend Onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen opeen vervolgopleiding en doen mee in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?

Scholen krijgen zorgplicht. Dat betekent dat scholen ieder kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een anders school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende school georganiseerd en betaald.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Gaat uw kind met een rugzakje naar onze school? Vanaf 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Nieuwe aanmelding:
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en umeldt uw kind minimaal 10 weken tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids leest u welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school u weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Zit uw kind al op school?
Kijk dan in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga met de leerkracht en intern begeleider in gesprek.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is afhankelijk van de afspraken die scholen in de regio met elkaar maken.

    No events