Samen laten wij uw kind groeien


Samen staan we voor educatief partnerschap waarin afstemmen belangrijk is want samen kunnen wij de ontwikkeling versnellen. Wij hebben verschillende kanalen tot onze beschikking waarop wij met u overleggen en u informeren:

 1. schoolgids
 2. nieuwsbrieven
 3. Klasbord ouderapp
 4. website (www.piusx-bemmel.nl)

Op de website en de schoolgids vindt u algemene informatie over het beleid en de werkwijze van de school. In de nieuwsbrief beschrijven we het reilen en zeilen op de school. U moet denken aan onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten van de school. Wij werken ook met de klasbord ouderapp om u te informeren over de activiteiten binnen de groep. De app heeft meerdere functies. Het is mogelijk om uw kind ziek te melden, de leerkracht een persoonlijk bericht te sturen en u kan via de app uitgenodigd worden voor een oudergesprek. Via de volgende link komt u bij de ouderapp: https://ouderapp.klasbord.nl/account/login

Persoonlijke informatie
IKC Pius X heeft de samenwerking met ouders hoog in het vaandel omdat één van onze kernwaarden zijn: elkaar versterken en gezien worden. Leerkrachten staan altijd open voor overleg tevens hebben wij vaste momenten gepland om de samenwerking te stimuleren. De volgende vaste momenten staan door het gehele jaar gepland:

 • Kennismakingsgesprekken
 • Kind verslagen in januari/februari en einde schooljaar
 • Oudergesprekken
 • Ouder-kind-leerkrachtgesprekken vanaf groep 4
 • eventueel. zorggesprekken met de intern begeleider en eventuele derden.

In de gesprekken zal met regelmaat de kindkaart besproken worden. Op deze kaar verzamelen wij informatie en stellen wij doelen samen met u en uw kind. Uiteindelijk beschrijven wij op deze kaart de acties voor de komende periode. Mochten wij samen met u denken dat het nodig is om een externen in te schakelen dan wordt er altijd met u overlegd over de informatievoorziening. Als u gescheiden bent dan verwachten wij dat u gezamenlijk op de oudergesprekken komt en zullen wij de informatievoorziening aan u beide aanbieden.

  No events