Ons onderwijs


Onderwijs IKC Pius X

Als je bij ons binnenstapt, zorgen we er eerst voor dat iedereen gezien wordt. Je krijgt een veilig gevoel alsof je er al jaren bent. De ouders, kinderen en leerkrachten zullen je vertrouwen geven en vertrouwen aan je vragen. Wij noemen dit een ‘groeimindset’ en dit is voor ons de basis om tot leren te komen. Wij zijn met z’n allen groeigericht en vinden het belangrijk om elkaar te versterken. Ieder kind is zich bewust van zijn eigen leerdoelen en heeft geleerd om feedback te geven en na te denken over zijn doelen en handelen. Wij denken dat dit, zeker in de huidige maatschappij, belangrijke vaardigheden zijn. Wij noemen dit naar de kinderen toe: Leer-krachten. Zo blijven we elke dag leren en leven.

Uitgangspunten

  • een goede relatie en vertrouwen;
  • een positieve leercultuur, elke dag weer willen leren;
  • leren van en met elkaar;
  • kwaliteit van de basisvaardigheden;
  • leren van je fouten;
  • focus op groei;een growth mindset;
  • ontwikkelen van eigenaarschap; samen doelen en succescriteria opstellen.
  •  samen doen.

Een dag op IKC Pius X
Als de kinderen binnenkomen worden zij verwelkomt en starten zij met een inloopmoment. In dat moment kunnen de kinderen zelf starten, aansluiten bij een instructie of aangeven waarin zij instructie willen. Het is voor ons erg belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces. Wij bespreken met kinderen de doelen en hoe zij deze succesvol kunnen bereiken. De doelen staan op de doelenmuur in de groepen. Op de doelenmuur hangen sociale doelen maar ook cognitieve doelen. De kinderen krijgen les vanuit de kanjertraining zodat wij onze teamwaarden kunnen vormgeven in de groepen. De pijlergroep pedagogisch klimaat ondersteunt dit door activiteiten te initiëren en de Pius X taal te borgen. De kanjertraining en onze teamwaarden zorgen voor een fijne sfeer in de groep waarin kinderen groeigericht zijn.
De groeigerichtheid ontstaat ook doordat wij met kinderen reflecteren op hun individuele leerproces en die van de groep. De leerkrachten voeren dan ook vele gesprekken met kinderen waarin zij de leer-krachten bij de kinderen proberen te stimuleren en hen inzicht te bieden in hun leerproces. De leer-krachten die kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Nieuwsgierig vraag het eens aan uw kind? Of kom eens kijken?

leerkuil pius xOm kinderen hun eigen leerkracht te laten worden is het heel erg belangrijk dat zij weten wat ze kunnen en gaan leren. Als ze dit weten dan is het belangrijk op welke manier kan ik dit leren en welke succescriteria stellen we aan het werk. Om inzicht te geven nemen wij bijvoorbeeld pre-toetsen af en bespreken deze met het kind zodat het kind inzicht krijgt wat we gaan leren. De kinderen wisselen met grote regelmaat van plek en zitten twee aan twee in de groep. Wij noemen dit praatmaatjes want zij geven elkaar feedback en helpen elkaar. Er is veel gekozen om te wisselen zodat kinderen elkaar leren kennen en van verschillende kinderen kunnen leren.

    No events