IKC-raad


IKC Raad

De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, één pedagogisch werker en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. Denk hierbij aan beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen (ouders en medewerkers) zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken voor het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel. Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons benaderen via e-mailadres ikcraadpiusx@delinge.nl.

Leden namens ouders

Suzanne van Deelen (opvang): voorzitter en centrale Lingeraad

Cynthia de Haar (opvang)

Lobke de Waal (opvang)

Stijn Bonnes (basisschool)

Rema van der Linden (basisschool)

 

Leden namens medewerkers

Heidi Minkhorst (opvang)

Wouter Broens (basisschool): secretaris

Tibor Sealtiel (basisschool): penningmeester

 

    No events