Inspectierapport


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Pius X) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Pius X ).
Via de volgende link kan u het rapport van de kinderopvang vinden:

220701-0007 Definitief Inspectierapport KDV Pius X te Bemmel

221005-0046 Definitief inspectierapport BSO Pius X te Bemmel

Pius X 5

    No events