Inspectierapport


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Pius X) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Pius X / ‘t Hummelhonk).

Pius X 5

    No events