Ons onderwijs


Onderwijssysteem IKC Pius X

Basisschool Pius X werkt in de basis met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren. Het leerstofjaarklassensysteem houdt in dat de kinderen, die qua ontwikkeling en vorderingen ongeveer even ver zijn, in dezelfde groep zitten. Uitzondering hierin zijn de groepen 1/2, waar kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 bij elkaar zitten. Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben we ook 1 combinatiegroep. In het schooljaar 2017-2018 is dat de combinatiegroep 4/5.

Wij zijn een school met aandacht voor ieder kind. Ons onderwijs is zo ingericht dat het recht doet aan ieders individuele behoeften en mogelijkheden. Met andere woorden, ieder kind krijgt indien passend binnen het ondersteuningsprofiel de zorg en begeleiding die het nodig heeft. Door gedifferentieerde instructie en verwerking krijgen kinderen ruimte om op afgestemd niveau te werken. Het onderwijsaanbod is een mix van traditioneel en modern onderwijs.

 

Uitgangspunten

  • Kinderen gaan met plezier naar een school waar veiligheid is voor ieder kind en het kind zich betrokken voelt bij de persoonlijke ontwikkeling.
  • De leerkrachten werken in een lerende organisatie en staan open voor veranderingen.
  • Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind.
  • Er is zeker aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of bovengemiddeld presteren.
  • De school richt zich op de toekomst en ziet kansen in de ontwikkeling van mensen; nieuwe media worden opgenomen in de lesprogramma’s.
  • Het aanleren van specifieke vaardigheden en het aanbieden van andere denkstrategieën behoort tot onze kerntaken.
  • Er wordt veel geleerd en er is vanzelfsprekend aandacht voor het sociale en creatieve van uw kind.
  • Samenwerking tussen ouders en school als partners in de opvoeding vinden wij een vanzelfsprekendheid. Door ouders als partner te betrekken bij ontwikkelingsgroei van hun kind, dragen zij bij aan het schoolsucces van de kinderen.

 

De onderwijskundige ontwikkeling van kinderen op IKC Pius X

We bieden een duidelijke gestructureerde leeromgeving met respect voor iedereen. Een omgeving waar alle leerlingen zich veilig voelen, waar verbondenheid is met elkaar en waarin een goede basis wordt gelegd voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst. Wij leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen in het persoonlijk onderwijsleerproces.

Wij besteden veel aandacht aan de waarden en normen. De werksfeer is plezierig en rustig, waardoor onze leerlingen graag naar school gaan.

De leerkracht volgt en begeleidt kinderen bij de leeractiviteiten en zorgt ervoor dat er een goed en verantwoord onderwijsaanbod is en dat alle kinderen hiervan profiteren.

We begeleiden het kind in het nemen van initiatieven, het zelf bedenken van oplossingen en het zelfstandig werken. De leerkracht begeleidt de leerlingen aan de hand van tussentijdse observaties en stuurt en coacht daar waar nodig is. De momenten van zelfstandig werken geeft de leerkracht gelegenheid om extra instructies met kinderen te bespreken.

Kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces is een zaak van ouders en school. Samenwerking tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste, weten wat hun kind bezighoudt en onderhouden dus nauwe contacten met de leerkracht van hun kind.

Het team staat open voor nieuwe ideeën en wil hierover graag van gedachten wisselen met ouders.