De OR


OR (Ouderraad)

De onderwijsafdeling van IKC Pius X heeft een actieve ouderraad (OR) die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen.

 

Doelstelling

De ouderraad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te stimuleren en is de schakel tussen de ouders en de school. Tevens bevordert de ouderraad een goede samenwerking tussen de ouders/verzorgers enerzijds en de schoolleiding en het team anderzijds. Tenslotte geeft de ouderraad de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies.
Deze doelstelling tracht de ouderraad te bereiken door o.a. op te treden als klankbord c.q. het hebben van een signaalfunctie voor ouders/verzorgers in overleg en/of samenwerking met de schoolleiding en het team. Tevens verleent de ouderraad haar medewerking aan schoolactiviteiten en festiviteiten. Dit gebeurt door actieve deelname dan wel coördinatie.

 

Wat doet de OR?

De ouderraad ontplooit samen met leerkrachten een aantal activiteiten door het schooljaar heen. Enkele voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: Sint-, kerst-, en paasviering, carnaval, schoolreisje en de traktatie op de laatste schooldag etc.
Deze activiteiten kunnen niet georganiseerd worden zonder de ouderbijdrage.

 

Vergaderdata

De vergaderingen van de OR vinden in de regel plaats op iedere tweede dinsdag van de maand.

Vergaderdata: 6 maart 2018, 24 april 2018 en 12 juni 2018

 

Samenstelling OR 2017-2018

Het dagelijks bestuur wordt vertegenwoordigd door:

De groepen worden vertegenwoordigd door:

Groep 1/2a                       Margriet Nouws, Ester Peters

Groep 1/2b                       Beau Kummeling, Carola Peters

Groep 3a                           Mireille Berendsen, Irene Lamers

Groep 3b                           Myrthe van den Bos, Gwen Kersten

Groep 4a                           Charlotte Bongers, Samantha Peters

Groep 5a                           Ine Christianen, Chantal Roelofs

Groep 4/5b                       Lize Roelofs, Sandra Kuster

Groep 6a                            René Slendebroek, Marion Stielstra

Groep 6b                            Véronique Schipperheyn, Yvette van Dort

Groep 7a                            Nathalie Knorth, Bianca Meijer

Groep 7b                            Saskia Arns-Scheffers

Groep 8a                            Mireille van Kempen, Maddy van Vorsselen

Groep 8b                            Diane Noy, Danielle Willemsen

 

Contact

Wilt u meer weten over de activiteiten van de ouderraad of hebt u tips/ideeën, dan kunt u zich wenden tot de leden van de ouderraad of het secretariaat (secretariaat@orpiusx.nl). Wij horen u graag!