Kunstweken


Kunstweken

Van 7 t/m 22 maart werken wij op IKC Pius X aan de kunstweken.

De Kunstweken is een gratis educatief concept dat kinderen in hun eigen werk inspireert door hen kennis te laten maken met befaamde kunstenaars.

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven.

De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. Door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden leerlingen in hun eigen werk geïnspireerd.

De Kunstweken: multimediale kunsteducatie, laagdrempelig, vernieuwend en super leuk

Groep 1 en 2 aan de slag met Mondriaan of Kandinsky

Associatief en abstract

Kleuters zijn associatief en vinden hun eigen verhaal in abstracte kunst. Samen met De Kunstweken buigt de kleuterleerkracht dit talent om naar prachtige kunstwerkjes gebaseerd op het werk van Mondriaan of Kandinsky.

Groep 3 en 4 in beweging door Keith Haring of Andy Warhol

Herkenbare vormen, dynamisch en fun

De kinderen raken meer en meer geïnteresseerd in vormen. De kunstwerken worden beter herkenbaar, maar niet per se realistischer. Juist daarom vormen Haring en Warhol voor deze kinderen een prima bron van inspiratie.

Groep 5 en 6 in het voetspoor van Vincent van Gogh of Joan Miró

Verhalende emotie en gevoel voor kleur

De nadruk komt meer te liggen op kleurgebruik en realisme. Werk moet concreet zijn, verhalend. Echte abstracties hebben deze leerlingen achter zich gelaten. Het werk van Van Gogh en Miró sluit perfect aan bij deze leeftijdscategorie.

Groep 7 en 8 verrassen in de stijl van Picasso of Matisse

‘n Eigen kijk op de wereld

Emoties komen bovendrijven. Onderwerpen hoeven niet meer letterlijk te zijn: de leerlingen worden aangemoedigd kunst op een meer persoonlijke manier te benaderen.

    No events