Kinderopvang


Kinderopvang

Kinderopvang op maat

IKC Pius X biedt kinderopvang op maat aan, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Baby’s zijn welkom vanaf 10 weken.

 

Kinderopvang én peutergroep

Daarnaast vinden wij het belangrijk om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters voor een goede start op de basisschool. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod op de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal). U heeft hierdoor de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

 

Flexibele opvang

De Linge werkt met een team van deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Wij bieden kinderopvang aan die aansluit bij wat uw kind nodig heeft en wil leren, maar ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisselende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen.

 

Klachtenvrij

Trots zijn wij op ons klachtenvrij-certificaat van de geschillencommissie Kinderopvang!

Klachtenvrij certificaat Kinderopvang Pius X

 

VIP ochtend                                                                                                              

Elke laatste woensdag van de maand staan onze deuren open voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Dit is voor ouders en kinderen die kennis willen maken met de opvang, peutergroep, of basisschool. Hieronder valt ook de Voorschoolse Opvang(VSO) en Buitenschoolse opvang (BSO). 

U bent welkom op woensdagochtend van 11:00 uur – 12:00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Indien u liever een ander moment even wilt komen kijken, maak dan even een afspraak met ons.

 

Kinderopvang IKC Pius X

T 0481 454966

E kdvpiusx@delinge.nl

Daarnaast kunt u meer lezen over peutergroepen en peuteropvang op de website van De Linge.

Meer informatie: