Instapkaarten


Instapkaarten Taal Actief
Kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en wat ze moeten weten. Bij onze methode ‘Taal actief’ horen instapkaarten waarop van iedere les het lesdoel en de uitleg beschreven staat. De instapkaarten van Taal verkennen, Woordenschat en Spelling die wij dagelijks gebruiken in de klas, kunnen binnenkort via onze website bekeken worden. Zo heeft u meer zicht op wat uw kind per leerjaar aangeboden krijgt op het gebied van taal, woordenschat en spelling.

Taalverkennen groep 4     Taalverkennen groep 5     Taalverkennen groep 6   Taalverkennen groep 7
Spelling groep 4                 Spelling groep 5                  Spelling groep 6                Spelling groep 7

Taalverkennen groep 8
Spelling groep 8

download