Aanmelding en toelating basisschool


Aanmelding en toelating nieuwe kinderen op basisschool

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool?
Gaat uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen?
Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past?

 

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland zorgplicht. Daarmee hebben scholen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband van scholen; samenwerkingsverband PassendWijs Arnhem e.o. Het samenwerkingsverband bestaat uit 25 besturen van 134 scholen. Dit zijn reguliere scholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

 

Hoe aanmelden?

Wanneer u overweegt om uw kind op deze school te plaatsen, kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Als u besluit om uw kind op deze school aan te melden, vul dan het aanmeldingsformulier in.

 

Wat gebeurt er nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld?

Uiterlijk drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de directeur u uit voor een intakegesprek op school. Tijdens het intakegesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Samen met u beoordelen we of onze school de zorg kan bieden die bij uw kind past. Meestal is dit het geval en kunnen we uw kind inschrijven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier.

Een enkele keer is er meer zorg nodig. Wanneer blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft en er ontstaat twijfel of onze school de begeleiding kan bieden, dan ondernemen we een aantal vaste stappen om tot een zorgvuldige afweging te komen. Dan onderzoekt school of uw kind het best op zijn plek is op deze school of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Dit onderzoek kan zes tot tien weken duren. Voor meer informatie hierover, kijk op: www.swv-passendwijs.nl.

Als we de (extra) ondersteuning kunnen bieden, dan schrijven we uw kind in op onze school. Wanneer we de extra ondersteuning niet kunnen bieden dan zoeken we in overleg met ouders een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. We zoeken naar een goede balans tussen de ondersteuning die uw kind nodig heeft, uw wensen én de mogelijkheden van de scholen in het samenwerkingsverband. We streven hierbij naar het vinden van een passende onderwijsplek zo dicht mogelijk bij de woon- en leefomgeving van uw kind.

 

Aanmelden/inschrijven kan via onderstaande link.

Aanmeldformulier

    No events